Steo Sp. z o.o. Kompresory Wysokociśnieniowe Środki Pianotwórcze

system filtracyjny P/system TRIPLEX

system filtracyjny P/system TRIPLEX


Diagram of TRIPLEX filter system P 21
Filter system P 11
Diagram of TRIPLEX filter system P 31
Diagram of filter system P 42
Diagram of filter system P 61
Filter system P 80
Filter system P 81
Filter system P 100
Filter system P 120
Filter system P 140
Diagram of TRIPLEX filter system P 21
Filter system P 11
Diagram of TRIPLEX filter system P 31
Diagram of filter system P 42
Diagram of filter system P 61
Filter system P 80
Filter system P 81
Filter system P 100
Filter system P 120
Filter system P 140

Opis

Na systemach filtracyjnych BAUER P (P od niemieckiego słowa Patrone, wkład/nabój po polsku) można polegać w kwestii usuwania wszystkich niebezpiecznych substancji, co zapewnia możliwość oddychania czystym powietrzem.

W zależności od wybranego wkładu, systemy filtracyjne BAUER P są zdolne do absorpcji resztkowej wilgoci, oparów olejowych, śladu gazów węglowych  i tlenku węgla. Z systemami filtracyjnymi BAUER P- wszystkie wymagania DIN EN 12021 dla powietrza oddechowego są nie tylko spełnione ale nawet przekroczone.

Sprężone powietrze jest odprowadzane z bloku kompresora do separatora końcowego gdzie kondensat ( mieszanina kropel oleju i wody) jest mechanicznie oddzielany i bezpiecznie odprowadzany przez zawór spustu kondensatu.

Oczyszczone powietrze przepływa następnie przez system filtracyjny P, który pochłania pozostałe cząsteczki wody w postaci pary, usuwając jednocześnie niebezpieczne substancje z powietrza do oddychania. 

¹ Jeżeli jednostki są prawidłowo zainstalowane i konserwowane jak opisano w instrukcji obsługi oraz z zastrzeżeniem używania BAUER AERO-GUARD jeśli stężenie CO2 w powietrzy dolotowym przekracza zalecane wartości standardowe.

Wideo

Przejdź do góry strony