Steo Sp. z o.o. Kompresory Wysokociśnieniowe Środki Pianotwórcze

B-VIRUS FREE

Dzięki innowacyjnej funkcjonalności, filtr ochronny B-VIRUS FREE  dba o to, aby służby pożarnicze oraz ratownictwa kryzysowego czy pacjenci w komorach tlenowych i nawet nurkowie mieli zapewnione czyste powietrze oddechowe – wolne od wirusów, bakterii, zarodników pleśni oraz pyłków.

Możliwa łatwa modernizacja istniejących systemów BAUER.


B-VIRUS FREE
B-VIRUS FREE MOBILE
B-VIRUS FREE
B-VIRUS FREE MOBILE

Opis

Połączenie: Filtr ochronny B-VIRUS FREE jest gotowy do działania prawie natychmiastowo. Trzeba go jedynie zamontować na ścianie lub w urządzeniu oraz podłączyć do zasilania 220/230 V (opcjonalnie: 110V). Już po kilku sekundach od uruchomienia pełna funkcjonalność jest gwarantowana.   

Filtr wejściowy: Świeże powietrze zasysane jest przez otwór filtra wlotowego dzięki podciśnieniu z kompresora. Standardowe cząsteczki kurzu oraz pyłki z powietrza usuwane są w filtrze końcowym. 

Źródło promieniowania: Z pomocą emitowanego wysokoenergetycznego promieniowania UVC, specjalne źródło światła UV eliminuje wiązania wewnątrz patogenów. Tym sposobem w bakteriach i pleśniach niszczone jest DNA oraz RNA w wirusach. To wyklucza namnażanie się patogenów.

Kontrola i wyświetlacz: Dla funkcjonalnego monitorowania i kontroli specjalnego źródła światła UV urządzenie posiada skrzynkę kontrolną, która zapewnia wzrokowe i słuchowe informacje o działaniu urządzenia za pomocą sygnałów dźwiękowych oaz świateł LED. 

Połączenie z kompresorem: Filtr ochronny B-VIRUS FREE jest podłączony do specjalnie uszczelnionego przyłącza wlotowego przed pierwszym stopniem kompresora, aby wykluczyć wszystkie możliwe przecieki pomiędzy filtrem a bokiem kompresora i tym samym zapobiegać powtórnemu zanieczyszczeniu. 

Wideo

Przejdź do góry strony