Steo Sp. z o.o. Kompresory Wysokociśnieniowe Środki Pianotwórcze

B-SECURUS

monitoring filtra B-SECURUS – System bezpieczeństwa do uzdatniania powietrza do oddychania


B-SECURUS for units with B-CONTROL control
SECURUS monitoring device for units without B-CONTROL control
B-SECURUS for units with B-CONTROL control
SECURUS monitoring device for units without B-CONTROL control

Opis

System B-SECURUS monitoruje nasycenie wkładu (wkładów) filtra, mierząc wilgotność resztkową sprężonego powietrza w sicie molekularnym układu filtra P i generuje „ostrzeżenie z wyprzedzeniem” na wyświetlaczu lub sterowniku sprężarki, wskazując, kiedy należy wymienić wkład (y) filtra.

Żywotności wkładu (wkładów) nie można przekroczyć¹, ponieważ sygnał ostrzegawczy z odpowiednio dużym wyprzedzeniem zwraca uwagę na nasycenie wkładu (wkładów) filtra.

W zależności od wielkości sprężarki, sygnał ostrzegawczy będzie wysyłany ok. 1 do 7 godzin przed nasyceniem wkładu. B-SECURUS automatycznie wyłącza kompresor, jeśli wkład jest nasycony i nie został wymieniony.

Wyłączenie bezpieczeństwa nastąpi również w przypadku przerwania kabla lub jeśli B-SECURUS nie jest podłączony do sterownika urządzenia.

Jeśli w układzie filtra P brakuje wkładu (wkładów), sprężarki nie można włączyć. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat.

System monitorowania filtra B-SECURUS zapewnia możliwie najczystsze sprężone powietrze do oddychania zgodnie z normą DIN EN 12021¹ oraz maksymalizuje żywotność zastosowanych wkładów filtrujących BAUER. Koszt zakupu B-SECURUS zwraca się w ten sposób w krótkim czasie. System B-SECURUS nie wymaga kalibracji.

¹Jeśli urządzenia są prawidłowo konserwowane i instalowane zgodnie z opisem w instrukcji obsługi oraz z zastrzeżeniem używania BAUER AERO-GUARD jeżeli stężenie CO2 w powietrzu dolotowym przekracza zalecane wartości standardowe.

Wideo

Przejdź do góry strony