Steo Sp. z o.o. Kompresory Wysokociśnieniowe Środki Pianotwórcze

B-DETECTION PLUS m

B-DETECTION PLUS m – mobilny system pomiaru gazu dla zastosowań wysokociśnieniowych


B-DETECTION PLUS m
B-DETECTION PLUS m – Gas sampling unit
B-DETECTION PLUS m
B-DETECTION PLUS m – Gas sampling unit

Opis

B-DETECTION PLUS m to kompaktowe, przenośne i wszechstronne rozwiązanie, które zapewnia swobodę wykonywania niezawodnych pomiarów powietrza do oddychania w dowolnym miejscu i czasie.

Podobnie jak modele stacjonarne, B-DETECTION PLUS m zapewnia całkowicie wiarygodne, ultra precyzyjne odczyty w celu monitorowania zgodności z limitami DIN EN 12021: 2014 dla CO, CO2, O2 i - opcjonalnie - bezwzględnej wilgotności i całkowitych wartości oleju (LZO)1.

B-DETECTION PLUS m oferuje szereg opcji pomiarowych. Jednostka próbna gazu dostarczana w standardzie służy do pomiaru jakości powietrza w butlach z powietrzem do oddychania. Opcjonalnie pomiar można przeprowadzić również bezpośrednio na sprężarce. Kolejną opcją jest pomiar powietrza wlotowego na wejściu do sprężarki za pomocą opcjonalnej pompy powietrza zewnętrznego.

Jednostka sterująca umożliwia wybór profilu pomiarowego dostosowanego do potrzeb pomiaru powietrza bezpośrednio ze sprężarki lub butli. W przypadku przekroczenia wartości granicznych jednostka kontrolna B-DETECTION PLUS m aktywuje wizualne sygnały alarmowe. Pewność pod kątem prawnym zapewnia zintegrowany rejestrator danych z funkcją karty SD do wykonywania określonych indywidualnych pomiarów. Można je odczytać i wyświetlić oddzielnie za pomocą makra BAUER Excel.

Walizka transportowa zapewnia stopień ochrony IP65 przed wnikaniem pyłu i strumienia wody oraz wytrzymuje trudne warunki środowiskowe.

1 Opcjonalny pomiar wilgoci i oleju (LZO). Pomiar oleju tylko na podstawie lotnych węglowodorów (LZOy). Kalibracja czujnika na bazie izobutenu.

Dane techniczne

B-DETECTION PLUS m system pomiaru gazu i powietrza oddechowego online 
WARTOŚCI POMIAROWE
  Dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), tlen (O2), wilgotność bezwzględna1, LZO1
OGRANICZENIA SYSTEMU
Ciśnienie maksymalne 350 bar
Maksymalna dopuszczalna prędkość ładowania kompresora 850 l/min
Dopuszczalna temperatura pracy +5°C... +45°C
METODY POMIAROWE
CO2 Niedyspersyjna spektroskopia w podczerwieni (NDIR)
CO, O2 Elektrochemiczna
Wilgotność bezwzględna Przez punkt rosy
LZO (olej) Detektor fotojonizacji (PID)
WARTOŚCI POMIAROWE I DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW 4
CO2 0... 2.000 ppm ± 2.5 % Pełnej skali
CO 0 … 25 ppm ± 2 % końcowej wartości zakresu pomiarowego
O2 0 % … 40 % O2 ± 1 % końcowej wartości zakresu pomiarowego
Punkt rosy -70 ...+60°C / 10 ... 40,000 ppm ± 2°C / 1 ppm + 20% wyświetlanej wartości
LZO (olej) 0 … 1 ppm (w oparciu o izobuten jako gaz kalibracyjny)
DALSZE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Napięcie robocze zintegrowany: 24 VDC; samodzielny: 100-250 VAC, 50/60 Hz
Przepływ 1.0 ... 3.0 l/min
Waga 8.9 kg
Wymiary szer. × wys. × dł. [mm] 464 x 366 x 180
TEST SYSTEMU/KALIBRACJA
Kontrola wizualna i test szczelności raz w miesiącu
Sprawdzenie funkcji  2 Min. raz na 3 miesiące 
Sprawdzenie systemu 3 raz do roku 
Kalibracja Czujnik CO2 i PID: raz do roku oraz po wymianie czujnika; czujnik punktu rosy: co 24 miesiące

1 Opcja dodatkowa
2 Wraz z testem z gazem testowym; dostępny zestaw z butlami z gazem testowym i reduktorem ciśnienia (przepływomierz) od BAUER KOMPRESSOREN
3 Sprawdzenie systemu wraz z wymianą czujników elektrochemicznych (CO i O2)
4 Dokładność ważna przy odchyleniu max. +/- 10 ° C od temperatury kalibracji.

Wideo

Przejdź do góry strony