Steo Sp. z o.o. Kompresory Wysokociśnieniowe Środki Pianotwórcze

B-DETECTION PLUS i oraz s

B-DETECTION PLUS i oraz s system pomiaru gazu online dla zastosowań wysokociśnieniowych 


B-DETECTION PLUS s
B-DETECTION PLUS i
System Integration
B-DETECTION PLUS s
B-DETECTION PLUS i
System Integration

Opis

System pomiaru gazu online B-DETECTION PLUS i oraz s monitoruje jakość sprężonego powietrza: pomiar CO, CO2, O2, a także opcjonalnie wilgotności bezwzględnej i oleju (VOC) 1. Automatycznie, stale i wyjątkowo niezawodnie.

Za pomocą sterownika B-CONTROL można w każdej chwili sprawdzić czy zachowane są wartości granicznych normy powietrza do oddychania DIN EN 12021: 20141.

W przypadku przekroczenia limitu układ sterowania sygnalizuje to na wyświetlaczu optycznym sygnałem ostrzegawczym i wyłącza system zanim zanieczyszczone powietrze dostanie się do butli z powietrzem do oddychania.

Zawór automatycznego spłukania (opcja) zapewnia, że zanieczyszczone powietrze jest kierowane na zewnątrz bez przerywania pracy systemu w przypadku przekroczenia krótkoterminowych wartości granicznych.

Dzięki nowemu systemowi pomiaru gazu B-DETECTION PLUS masz po swojej stronie niezawodnego partnera, dostępnego jako wersja B-DETECTION PLUS i zintegrowana ze sprężarką oraz jako samodzielna wersja B-DETECTION PLUS s. Jako operator możesz cieszyć się gwarancją jakości i zgodności z prawem dzięki systemowi pomiaru gazu online BAUER. W systemy B-DETECTION można łatwo doposażyć już istniejące sprężarki BAUER!

1 Opcjonalny pomiar wilgoci i oleju (LZO). Pomiar oleju tylko na podstawie lotnych węglowodorów (LZOy). Kalibracja czujnika na bazie izobutenu.

Dane techniczne

B-DETECTION PLUS system pomiaru gazu i powietrza oddechowego online
WARTOŚCI POMIAROWE
  Dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), tlen (O2), wilgotność bezwzględna1, LZO1
OGRANICZENIA SYSTEMU
Ciśnienie maksymalne 350 bar
Maksymalna dopuszczalna prędkość ładowania kompresora 850 l/min
Dopuszczalna temperatura pracy +5°C... +45°C
METODY POMIAROWE
CO2 Niedyspersyjna spektroskopia w podczerwieni (NDIR)
CO, O2 elektrochemiczna
Wilgotność bezwzględna Przez punkt rosy
LZO (olej) Detektor fotojonizacji (PID)
WARTOŚCI POMIAROWE I DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW 4
CO2 0... 2.000 ppm ± 2.5 % pełna skala
CO 0 … 25 ppm ± 2 % końcowej wartości zakresu pomiarowego
O2 0 % … 40 % O2 ± 1 % końcowej wartości zakresu pomiarowego
Punkt rosy -70 ...+60°C / 10 ... 40,000 ppm ± 2°C / 1 ppm + 20% wyświetlanej wartości
LZO (olej) 0 … 1 ppm (w oparciu o izobuten jako gaz kalibracyjny)
DALSZE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Napięcie robocze zintegrowany: 24 VDC; samodzielny: 100-250 VAC, 50/60 Hz
Przepływ 1.0 ... 3.0 l/min
Waga zintegrowany: 3 kg; samodzielny: 8.5 kg
Wymiary szer. × wys. × dł. [mm]
(z dostępem)
zintegrowany: 160 x 260 x 92; samodzielny: 462 x 354 x 184
TEST SYSTEMU/KALIBRACJA
Kontrola wizualna i test szczelności raz w miesiącu 
Sprawdzenie funkcji 2 min. co 3 miesiące
Sprawdzenie systemu 3 raz w roku
Kalibracja Czujnik CO2 i PID: raz do roku oraz po wymianie czujnika; czujnik punktu rosy: co 24 miesiące

1 Opcja dodatkowa
2 Wraz z testem z gazem testowym; dostępny zestaw z butlami z gazem testowym i reduktorem ciśnienia (przepływomierz) od BAUER KOMPRESSOREN
3 Sprawdzenie systemu wraz z wymianą czujników elektrochemicznych (CO i O2)
4 Dokładność ważna przy odchyleniu max. +/- 10 ° C od temperatury kalibracji.

Wideo

Przejdź do góry strony