Steo Sp. z o.o. Kompresory Wysokociśnieniowe Środki Pianotwórcze

Automatyczny system sterowania napełnianiem

Automatyczny system sterowania napełnianiem 


Automatic selector
Automatic selector

Opis

Automatyczny system umożliwia szybkie i równoległe napełnianie butli ze sprężonym powietrzem z jednego systemu magazynowania (bufora) i przez kompresor.

Jak to działa:

Butla magazynowa podłączona do panelu napełniania jest priorytetowa, tj. system magazynowy oraz kompresor zaczynają zawsze od napełniania butli powietrza do oddychania  przy panelu napełniania.

Po całkowitym napełnieniu butli, system magazynowy jest napełniany z kompresora.

Po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia napełniania w systemie magazynowym, kompresor jest automatycznie wyłączany. Jak tylko kolejna butla sprężonego powietrza jest podłączona do panelu napełniania,  w pełni automatyczny cykl napełniania uruchamia się ponownie.

Więcej o działaniu automatycznego systemu sterowania napełnianiem

Wideo

Przejdź do góry strony