Wyszukiwarka

Skontaktuj
sie z nami

STEO Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 50
05-092 Łomianki

Tel./fax +48 (22) 751 68 95
fax: +48 (22) 751 68 96
biuro@steo.com.pl

Alkoholoodporne środki pianotwórcze FFFP-ARC

Środek pianotwóczy FFFP-ARC jest fluoroproteinowym środkim gaśniczym tworzącym film wodny oraz dodatkowo odpornym na działanie rozpuszczalników polarnych. Często używanymi nazwami są także FFFP-AR lub AR-FFFP. Środek FFFP-ARC występuje w wielu różnych wersjach, takich jak ARC 3X3, ARC 3X6 etc. Firma Fomtec używa dodatkowych oznaczeń specjalnych, np. ARC 3X3 NV (ciecz Newtonowska).

Inni producenci, do oznaczenia typu oferowanego środka używają odmiennych oznaczeń, np. zastępując oznaczenie 3X3 oznaczeniem 3-3 lub 3/3, używając przy tym innych skrótów literowych np. ATC lub AR zamiast ARC. W niektórych przypadkach skróty AR, ATc lub ATC są uzywane w połączeniu ze skrótem FFFP (np. FFFP-AR).

W celu uzyskania szczegółowej informacji, proszę kliknąć na jeden z poniższych środków pianotwórczych

Copyright STEO 2009. All rights reserved

Projekt i wykonanie: HBZ / easy.web
Administrator: Piotr Łukasik